top of page

Art

Bios basement

November 2016

Text | Dimitris Dimitriadis 

Direction & Performance | Dimitris Tsiamis

Sound installation and design | Lambros Pigounis

Movement | Eleni Chatzigeorgiou

Set design | Olga Brouma

Costume design | Mado Stamatiou

Mask construction | Eirini Aboumogli

Light Design | Dimitris Kasimatis

Assistant directors | Dimitris Babilis, Eirini Dendi

bottom of page