top of page

Romanticism: A performance based on Hermann Broch's "The Sleepwalkers"

 

translation | MAria Aggelidou

direction | Themelis Glynatsis

dramaturgy | Eleni Triantafyllopoulou

sets | Adrianos Zacharias

costumes | Margarita Dosoula

music | Giorgos Poulios

lighting | Melina Mascha

video | Olga Brouma

piano | Michalis Papapetrou

 

performers

Thanasis Dovris, Ieronymos Kaletsanos, Christos Kechris,

Nestor Kopsidas, Aspasia Kralli, Alexandra Delitheou,

Sofianna Theofanous, Sotiris Tsakomidis

production

Onassis Stegi - Athens

bottom of page