BLACK SNOW

MIKHAIL BULGAKOV

Adaptation | Dimitra Kondylaki, Kostas Philippoglou

Direction | Kostas Philippoglou

 

PORTA THEATRE

DECEMBER 2016

Production | GOODHEART

CREDITS

DIRECTION

ADAPTATION

ART DIRECTION

(Sets & Video) 

COSTUMES

ARTISTIC COLLABORATOR

LIGHT DESIGN

MUSIC

ASSISTANT DIRECTOR

PHOTOS

KOSTAS PHILIPPOGLOU

DIMITRA KONDYLAKI, KOSTAS PHILIPPOGLOU

OLGA BROUMA

MARGARITA DOSOULA

MICHAILA PLIAPLIA

SAKIS BIRBILIS

LOST BODIES

SILIA KOI

VAGELIS POULIS