top of page

Funeral Speech

Ilias Petropoulos

Baumstrasse, October 2015

Direction | Natasa Papandreou

Dramaturge | Aspasia - Maria Alexiou

Movement | Nikoleta Xenariou

Video & Sound Installation | Olga Brouma

Costumes | Margarita Dosoula

Light Design | Nikos Vlasopoulos

Photos | Eirini Ganteri

Assistant Set designer | Myrto Sofiadeli

Performers

Matina Pergioudaki, Fidel Talaboukas

bottom of page